DAGBLADET gir terningkast seks og skriver: «en sterk leseopplevelse … ‹De urolige› er årets beste roman»