Yrke: Regissør. Om Arne Skouen og hans filmer

Norsk filminstitutts skriftserie 8

Arne Skouen er et navn som vekker assosiasjoner. Siden 1930-tallet har han virket som journalist, forfatter, dramatiker, spaltist, og ikke minst filmregissør. Fra 1949 og i de tyve årene som fulgte, regisserte han og skrev manuskript til sytten spillefilmer, og mange av disse har satt solide spor etter seg i den norske filmens historie. Blant disse filmene er Gategutter, Det brenner i natt!, Ni liv, Kalde spor, Om Tilla og An-Magritt. *Ni liv *ble kåret til tidenes beste norske film i 1991, og den er en av de få norske filmene som har blitt nominert til Oscar.

I dette heftet griper Linn Ullmann fatt i temaer, tanker og linjer som går igjen i Skouens filmforfatterskap. Først og fremst fokuserer hun på hvordan filmkunstneren Skouen problematiserer sin egen solidaritets- og fellesskapsvisjon. For i Skouens filmer finner hun en drøm om det store fellesskapet. Det er et fellesskap som inkluderer alle, som ikke utelukker noen. Samtidig sår Skouen tvil om et slikt fellesskap er mulig. Han advarer mot skråsikkerhet, advarer mot faren ved å kjempe for en visjon dersom det går på bekostning av mennesker og det menneskelige.

Order from these retailers